Optimism and subjective well-being: Affectivity plays a secondary role in the relationship between optimism and global life satisfaction in the middle-aged women. Longitudinal and cross-cultural findings

Daiva Daukantaité, Rita Zukauskiene

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimism and subjective well-being: Affectivity plays a secondary role in the relationship between optimism and global life satisfaction in the middle-aged women. Longitudinal and cross-cultural findings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap