Optimization of Chemical Bonding through Defect Formation and Ordering-The Case of Mg7Pt4Ge4

Siméon Ponou, Sven Lidin, Anja Verena Mudring

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of Chemical Bonding through Defect Formation and Ordering-The Case of Mg7Pt4Ge4”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar