Optimization of continuous in vivo DOPA production and studies on ectopic DA synthesis using rAAV5 vectors in Parkinsonian rats

Tomas Björklund, Helene Hall, Nathalie Breysse, Charlotte Soneson, Thomas Carlsson, Ronald J. Mandel, Manolo Carta, Deniz Kirik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat