Optimization of energy-window settings for scatter correction in quantitative In-111 imaging: Comparison of measurements and Monte Carlo simulations

Maria Holstensson, Cecilia Hindorf, Michael Ljungberg, Mike Partridge, Glenn D. Flux

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of energy-window settings for scatter correction in quantitative In-111 imaging: Comparison of measurements and Monte Carlo simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap