Optimization of galactooligosaccharide production from lactose using β-glycosidases from hyperthermophiles

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of galactooligosaccharide production from lactose using β-glycosidases from hyperthermophiles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science