Optimization of link load balancing in multiple spanning tree routing networks

Dorabella Santos, Amaro de Sousa, Filipe Alvelos, Mateusz Dzida, Michal Pioro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of link load balancing in multiple spanning tree routing networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap