Optimization of the Sensor-Chip Surface in a Capacitive Biosensor for use in Aflatoxin Assays

Alvaro Gutierrez Rojas

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of the Sensor-Chip Surface in a Capacitive Biosensor for use in Aflatoxin Assays”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap