Optimization of time domain induced polarization data acquisition and spectral information content

P.-I. Olsson

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

1376 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of time domain induced polarization data acquisition and spectral information content”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap