Optimization toward a high-average-brightness soft-x-ray laser pumped at grazing incidence

K. Cassou, S. Kazamias, D. Ros, F. Ple, G. Jamelot, A. Klisnick, Olle Lundh, Filip Lindau, Anders Persson, Claes-Göran Wahlström, S. de Rossi, D. Joyeux, B. Zielbauer, D. Ursescu, T. Kuehl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization toward a high-average-brightness soft-x-ray laser pumped at grazing incidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi