Optimized physical broadcast channel reception

Philip Månsson (uppfinnare), Jose Flordelis (uppfinnare), Enric Rovira (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimized physical broadcast channel reception”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering