Optimized reporter gene assays based on a synthetic multifunctional promoter and a secreted luciferase.

Knut Kotarsky, Liselotte Antonsson, Christer Owman, Björn Olde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimized reporter gene assays based on a synthetic multifunctional promoter and a secreted luciferase.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar