Optimizing Exposome-wide Assessments in Cardiometabolic Risk

Hugo Pomares-Millan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

254 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimizing Exposome-wide Assessments in Cardiometabolic Risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Mathematics

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science