Optimizing Exposome-wide Assessments in Cardiometabolic Risk

Hugo Pomares-Millan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

99 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimizing Exposome-wide Assessments in Cardiometabolic Risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap