Oral anticoagulation treatment in atrial fibrillation - To bleed or not to bleed, that is the question

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2891 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral anticoagulation treatment in atrial fibrillation - To bleed or not to bleed, that is the question”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap