Oral infections and dental factors in relation to oral cancer: A Swedish case-control study

E. B. Schildt, M. Eriksson, L. Hardell, A. Magnuson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral infections and dental factors in relation to oral cancer: A Swedish case-control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap