Order and disorder in the modulated phase hp-Mg9Ge5.1

Lev Akselrud, Yurii Prots, Julia Maria Hübner, Ulrich Burkhardt, Walter Schnelle, Yuri Grin, Ulrich Schwarz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Order and disorder in the modulated phase hp-Mg9Ge5.1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar