Order of Magnitude Bounds for Expectations of Δ2-Functions of Nonnegative Random Bilinear Forms and Generalized U-Statistics

Michael J. Klass, Krzysztof Nowicki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1471-1501
TidskriftAnnals of Probability
Volym25
Nummer3
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här