Organ sparing total marrow irradiation compared to total body irradiation prior to allogeneic stem cell transplantation

André Haraldsson, Stina Wichert, Per E. Engström, Stig Lenhoff, Dominik Turkiewicz, Sarah Warsi, Silke Engelholm, Sven Bäck, Jacob Engellau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organ sparing total marrow irradiation compared to total body irradiation prior to allogeneic stem cell transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology