Organ specific copy number variations in visceral metastases of human melanoma

Orsolya Papp, Viktória Doma, Jeovanis Gil, György Markó-Varga, Sarolta Kárpáti, József Tímár, Laura Vízkeleti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organ specific copy number variations in visceral metastases of human melanoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology