Organisationsförändring - hur, vad och varför?

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPopulärvetenskap

Sammanfattning

Boken handlar om att fördjupa förståelsen av förändringsprocesser och problematisera den gängse bilden av förändring som något nödvändigt. Ett tekniskt perspektiv på förändring – hur man gör – är enligt oss otillräckligt. Centralt är också att förstå vad förändring betyder hos dem som engageras och vilken social dynamik – relationer och interaktioner – som präglar förändringsprocesser. Ambitionen är också att bidra med en mer kritisk syn på varför förändring i dag uppfattas som självklart. Är det alltid motiverat med förändring, och vad innebär det att utveckla ett mer skeptiskt förhållningssätt till detta?
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor240
ISBN (tryckt)9789144094175
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här