Organization and evolution of the glandular kallikrein locus in Mus musculus.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

58 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)305-311
TidskriftBiochemical and Biophysical Research Communications
Volym299
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här