Organizing Professionalism – New Elites, Stratification and Division of Labor

Johan Alvehus, Gustaf Kastberg, Sanna Eklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
96 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat