Origin and timing of the horizontal transfer of a PgiC gene from Poa to Festuca ovina.

Pernilla Vallenback, Maarit Jaarola, Lena Ghatnekar, Bengt Olle Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Origin and timing of the horizontal transfer of a PgiC gene from Poa to Festuca ovina.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences