Origin of the Two Bands in the B800 Ring and Their Involvement in the Energy Transfer Network of Allochromatium vinosum

Marco Schröter, Marcelo J.P. Alcocer, Richard J. Cogdell, Oliver Kühn, Donatas Zigmantas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Origin of the Two Bands in the B800 Ring and Their Involvement in the Energy Transfer Network of Allochromatium vinosum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar