Origins and evolution of the Western diet: implications of iodine and seafood intakes for the human brain - Reply

L Cordain, SB Eaton, A Sebastian, N Mann, Staffan Lindeberg, BA Watkins, JH O'Keefe, J Brand-Miller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

4 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)483-484
TidskriftAmerican Journal of Clinical Nutrition
Volym82
Utgåva2
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära

Citera det här