Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi