Orsaken till preeklampsi på väg att klarläggas. Fetalt hemoglobin kan vara nyckeln till prediktion, diagnostik och behandling.

Stefan Hansson, Ulrik Dolberg Anderson, Magnus Centlow, Magnus Gram, Bo Åkerström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

345 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2151-2156
TidskriftLäkartidningen
Volym108
Utgåva43
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här