Osteoarthritis

Paul Dieppe, Jiri Chard, Stefan Lohmander, Claire Smith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1071-90
TidskriftClinical evidence
Nummer7
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här