Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Osteoarthritis development related to cartilage quality-the prognostic value of dGEMRIC after anterior cruciate ligament injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap