Osteologisk analys av de brända benen från Bodsjöbyn – fornlämning nr 130, Bodsjö sn, Bodsjöbyn 2:3, Bräcke kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:1

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här