Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Osteomodulin Gene Expression Is Associated with Plaque Calcification, Stability, and Fewer Cardiovascular Events in the CPIP Cohort”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology