Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Osteomodulin Gene Expression Is Associated with Plaque Calcification, Stability, and Fewer Cardiovascular Events in the CPIP Cohort”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap