Outcome of Ischemic Foot Ulcer in Diabetic Patients Who Had no Invasive Vascular Intervention.

Targ Elgzyri, Jan Larsson, Johan Thörne, Karl-Fredrik Eriksson, Jan Apelqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

79 Citeringar (SciVal)

Sökresultat