Outcomes after slipped capital femoral epiphysis: a population-based study with three-year follow-up

Bengt Herngren, Margaretha Stenmarker, Karin Enskär, Gunnar Hägglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)434-443
TidskriftJournal of Children's Orthopaedics
Volym12
Nummer5
Tidigt onlinedatum2018 aug. 29
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Pediatrik

Citera det här