Outcomes after slipped capital femoral epiphysis: a population-based study with three-year follow-up

Bengt Herngren, Margaretha Stenmarker, Karin Enskär, Gunnar Hägglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat