Outcomes of corneal transplantation in Europe: report by the European Cornea and Cell Transplantation Registry

Suryan L. Dunker, W. John Armitage, Margareta Armitage, Lucia Brocato, Francisco C. Figueiredo, Martin B.A. Heemskerk, Jesper Hjortdal, Gary L.A. Jones, Cynthia Konijn, Rudy M.M.A. Nuijts, Mats Lundström, Mor M. Dickman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outcomes of corneal transplantation in Europe: report by the European Cornea and Cell Transplantation Registry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap