Outcomes of Proximal Interphalangeal Joint Pyrocarbon Implants.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

68 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outcomes of Proximal Interphalangeal Joint Pyrocarbon Implants.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap