Outdoor environmental assessment of attention promoting settings for preschool children

F. Martensson, C. Boldemann, Margareta Söderström, M. Blennow, J. -E. Englund, P. Grahn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

88 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outdoor environmental assessment of attention promoting settings for preschool children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap