Outer membrane vesicles shield Moraxella catarrhalis β-lactamase from neutralization by serum IgG.

Viveka Schaar, Magnus Paulsson, Matthias Mörgelin, Kristian Riesbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

180 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outer membrane vesicles shield Moraxella catarrhalis β-lactamase from neutralization by serum IgG.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap