Outreach initiatives operated by universities for increasing interest in science and technology

Lena Gumaelius, Monica Almqvist, Anna Arnadottir, Anders Axelsson, J. Alberto Conejero, José P. Garcia-Sabater, Lene Klitgaard, Cecilia Kozma, Julien Maheut, Juan Marin-Garcia, Henrik Mickos, Per Olof Nilsson, Agneta Norén, Margarida Pinho-Lopes, Manfred Prenzel, Johanna Ray, Torgny Roxå, Mirjam Voss

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outreach initiatives operated by universities for increasing interest in science and technology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap