Outside the Law: An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

Bidragets översatta titel : Utom Räckhåll för Lagen: En Etnografisk Studie av Gatuförsäljare i Bogotá

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

3346 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat