Overexpression of cytochrome P450 4F2 in mice increases 20-hydroxyeicosatetraenoic acid production and arterial blood pressure

Cristiano Fava, Martina Montagnana, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

4 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)913-913
TidskriftKidney International
Volym76
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här