Overexpression of functional SLC6A3 in clear cell renal cell carcinoma

Jennifer Hansson, David Lindgren, Helén Nilsson, Elinn Johansson, Martin Johansson, Lena Gustavsson, Håkan Axelson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat