Oxalate- and Squarate-Biimidazole Supramolecular Synthons: Hydrogen-Bonded Networks Based on [Co(H(2)biimidazole)(3)](3+)

Cedric Borel, Krister Larsson, Mikael Hakansson, Bjorn E. Olsson, Andrew D. Bond, Lars Ohrstrom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxalate- and Squarate-Biimidazole Supramolecular Synthons: Hydrogen-Bonded Networks Based on [Co(H(2)biimidazole)(3)](3+)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi