Oxygen induced faceting of Cu(911)

Benjamin Hagman, Andreas Schaefer, Helen Edström, Kim von Allmen, Johan Gustafson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat