Oxygen therapy in patients with ST elevation myocardial infarction based on the culprit vessel: results from the randomized controlled SOCCER trial

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

108 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxygen therapy in patients with ST elevation myocardial infarction based on the culprit vessel: results from the randomized controlled SOCCER trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap