Oxygen uptake and muscle activity limitations during stepping on a stair machine at three different climbing speeds

Amitava Halder, Chuansi Gao, Michael Miller, Kalev Kuklane

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
186 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxygen uptake and muscle activity limitations during stepping on a stair machine at three different climbing speeds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap