Oxytocin as a regulatory neuropeptide in the trigeminovascular system: Localization, expression and function of oxytocin and oxytocin receptors

Karin Warfvinge, Diana N. Krause, Aida Maddahi, Anne Sofie Grell, Jacob C.A. Edvinsson, Kristian A. Haanes, Lars Edvinsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxytocin as a regulatory neuropeptide in the trigeminovascular system: Localization, expression and function of oxytocin and oxytocin receptors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience