Ozonation in Advanced Wastewater Treatment: Practical Aspects and Development of a Prediction Tool for Pharmaceutical Removal

Rubén Juárez

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

133 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ozonation in Advanced Wastewater Treatment: Practical Aspects and Development of a Prediction Tool for Pharmaceutical Removal”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap