På dragande kall och ämbetes vägnar: En vänskrift till Ingegerd Christiansson

Henrik Rosengren (redaktör), Ulf Zander (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Populärvetenskap

Sammanfattning

Ingegerd Christiansson har gått i pension och med denna skrift vill vi visa vår uppskattning för hennes fina insatser vid Historiska institutionen. Ingegerd har verkat som administratör under flera decennier. Som lokalt skyddsombud vid institutionen och centralt huvudskyddsombud vid Humanistiska och teologiska fakulteterna har hon dessutom gjort mycket viktiga insatser för arbetsmiljöarbetet. I denna skrift varvas kollegernas historiska specialistkunskaper med återberättade minnen, personliga betraktelser och anekdoter. Här tecknas en bred bild av Historiska institutionens historia i allmänhet och av Ingegerds insatser vid samma institution i synnerhet. Frågor som hur en perfekt kopp kaffe bryggs, varför Össjö är viktigt ur kulturhistorisk synvinkel, hur kunskap förmedlats vid institutionen och vad Ingegerd gör efter kl 16 är några av de frågor som behandlas i föreliggande volym.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagHistoriska institutionen, Lunds Universitet
Antal sidor91
ISBN (elektroniskt)978-91-527-5813-7
ISBN (tryckt)978-91-527-5812-0
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora
  • Pedagogiskt arbete

Citera det här