På okänt cancervatten - närståendes perspektiv

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

95 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Samtidigt som alltfler drabbas av cancer ökar överlevnaden. Det betyder att fler lever med en cancerdiagnos. De närstående ökar i antal och deras insatser för samhället och den enskilde är stora medan behoven i liten grad står utforskade. Genom kvalitativa utforskande intervjuer av närstående till cancersjuka har vi sökt förstå de närståendes upplevelser av sin roll. Berättelserna har visat en spretande roll med upplevd hög kravnivå. Flera närstående har vittnat om hur den sjuke inte hade överlevt vissa situationer utan deras insats. I intervjuerna framkommer avsaknad av en samordnande funktion, någon som tar ett samlat medicinskt grepp kring patienten. En roll många närstående upplever sig fastna i. De kastas in i en fragmentiserad sjukvårdsprocess som de förväntas hantera utan vare sig utbildning eller kontaktvägar in i vården. Studien visar närstående som lever under hög psykisk stress och ohälsa. Som tar på sig ansvaret när sjukvårdens organisation brister. Närståenderollen skulle behöva konkretiseras och kravbilden sänkas för att de närstående skulle må bättre och den resurs de är tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt.
Originalspråksvenska
FörlagLund University
Antal sidor20
StatusPublished - 2017 apr. 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • cancer
  • närstående
  • psykosocialt stöd
  • Nuets förnöjsamhet
  • innovation

Citera det här